Hello everyone!

This page is created in the hope to find my family in Vietnam.My name is Vincent Khôi Vu, my father have one brother and two sisters (the last know location: they was in the province of Tây Ninh in the southeast of Vietnam).My father and I are now in Canada and from time to time we try our best to send some money to help them and their families.Since 2006 we didn't received any news from them.
We sent many letters but no answer until today.
The wish of my father is to get back in touch with them again.We're worried that something happened to them and that they might need medical attention.If you have any information or you want to help, please contact us!Thank you for your help!
Khôi

Make a donation

Pictures Gallery


By using this website, you agree to our use of cookies.
We use cookies to provide you with a great experience and to help our website run efficiently.

VIETNAM

Danang, Vietnam - Kiril Dobrev © 2019


CANADA

We are in the beautiful city of Sherbrooke, Quebec.


One hot coffee
warms the heart!

Thank you everyone for your support !


VIETNAM

Hạ Long, Vietnam - Photo by Ammie Ngo

Hạ Long, Việt Nam - Ammie Ngo © 2018


Hai Phong, Vietnam - Photo by Cole Keister

Hải phòng, Việt Nam - Cole Keister © 2019


Ninh Binh, Vietnam - Photo by William Jones

Ninh Bình, Việt Nam - William Jones © 2019


Lao Cai, Vietnam - Photo by Krisztian Tabori

Lào Cai, Việt Nam - Krisztian Tabori © 2019


Danang, Vietnam - Photo by Kiril Dobrev

Đà Nẵng, Việt Nam - Kiril Dobrev © 2019


Hai Phong, Vietnam - Photo by Hoach Le Dinh

Hải Phòng, Việt Nam - Hoach Le Dinh © 2020VINCENT KHOI VU


Bonjour à tous!

Cette page est créée dans l'espoir de retrouver
ma famille au Vietnam.
Je m'appelle Vincent Khôi Vu, mon père a un frère et deux sœurs (dernière localité connue : ils vivaient dans la province de Tây Ninh au sud-est du Vietnam).Nous sommes maintenant au Canada mon père et moi et de temps en temps nous faisons de notre mieux pour envoyer de l'argent pour les aider, eux et leurs familles.Depuis 2006, nous n'avons reçu aucune nouvelle d'eux.
Nous avons envoyé de nombreuses lettres mais aucune réponse jusqu'à aujourd'hui.
Le souhait de mon père est de reprendre contact avec eux.Nous sommes inquiets que quelque chose leur soit arrivés et qu'ils pourraient avoir besoin de soins médicaux.Si vous avez des informations ou si vous souhaitez aider, s.v.p. contactez-nous !Merci de votre aide!
Khôi

Faire un don

Galerie photos


En utilisant ce site Web, vous acceptez notre utilisation des cookies. Nous utilisons des cookies pour vous offrir une excellente expérience et pour aider notre site Web à fonctionner efficacement.

VIETNAM

Danang, Vietnam - Kiril Dobrev © 2019


CANADA

Nous sommes dans la belle ville de Sherbrooke, Québec.


Un café chaud
réchauffe le cœur !

Merci à tous pour votre aide !


VINCENT KHOI VU


Xin chào các bạn

Trang này được tạo ra với hy vọng tìm được
gia đình tôi ở Việt Nam.
Tôi tên Vincent Khôi Vu, bố tôi có một anh trai và hai chị gái (địa điểm được biết cuối cùng: họ sống ở tỉnh Tây Ninh, miền Đông Nam Bộ Việt Nam).Cha tôi và tôi hiện đang ở Canada và thỉnh thoảng chúng tôi cố gắng hết sức để gửi tiền giúp đỡ họ và gia đình họ.Kể từ năm 2006, chúng tôi không nhận được tin tức gì từ họ.
Chúng tôi đã gửi nhiều thư nhưng không có phản hồi cho đến ngày hôm nay.
Mong muốn của cha tôi là kết nối lại với họ.Chúng tôi lo ngại rằng có điều gì đó đã xảy ra với họ và họ có thể cần được chăm sóc y tế.Nếu bạn có bất kỳ thông tin hoặc muốn giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi!Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn!
Khôi

Quyên Góp

Thư viện ảnh


Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tuyệt vời và giúp trang web của chúng tôi hoạt động hiệu quả.

VIỆT NAM

Đà Nẵng, Việt Nam - Kiril Dobrev © 2019


CANADA

Chúng tôi đang ở thành phố xinh đẹp Sherbrooke, Quebec.


Cà phê nóng
sưởi ấm trái tim !

Cảm ơn mọi sự giúp đỡ của bạn !